Industridesigner
Myra växer och vi söker en industridesigner att bli del av vårt team. Rollen är baserad i Stockholm, där vårt kontor är beläget i trivsamma kvarter på söder.
Industridesignern har en nyckelroll hos oss på Myra, och ansvarar för idégenerering, utveckling, förfining och dokumentation av innovativa och övertygande designlösningar som överensstämmer med våra kunders mål och förväntningar. Rollen innebär både ett nära samarbete med teamet, som förutom produktdesign även har kompetenser inom interaktionsdesign, användbarhet och/eller konstruktion, såväl som oberoende arbete på egen hand. Eftersom Myra arbetar i gränslandet mellan produktdesign, UX design och tjänstedesign kommer en att involveras i olika typer av projekt, med det gemensamma målet att leverera användarcentrerade lösningar till våra kunder.
Vi söker dig med:

Vi ser fram emot din ansökan! Skicka CV och Portfolio (PDF format) till info@myra.se

Vid övriga frågor kontakta Jon-Karl Sundh på 0708605650

——————————————————————————————————–

Industrial Designer
We are growing and are looking for an Industrial Designer to join our consultancy team at Myra. The role will be based in our Stockholm office, located at the hills of Söder.
The industrial designer is a key member of the design team at Myra, who is essential to deliver design solutions across diverse fields of bussinesses. The position will be tasked with responsibility of the creation, development, refinement, and documentation of innovative and compelling design solutions that are in line with the design objectives and goals of our clients. The role will work both closely with the team, including interaction designers, usability experts or engineers, as well as independantly. Since Myra are working in the merger of product design, experience design and service design there will be involvement in various types of projects, with the common goal to deliver user centered solutions to our cilents.
Qualifications:

We are looking forward to hear from you! Send your CV and Portfolio (PDF format preferred) to info@myra.se

For other questions contact Jon-Karl Sundh on +46708605650